1. Godkjennelse av vilkår og betingelser for Supreme Suspensions

Din tilgang til og bruk av Supreme Suspensions er eksklusivt underlagt disse vilkårene og betingelsene. Du vil ikke bruke nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene og betingelsene. Ved å bruke nettstedet godtar du fullt ut vilkårene, betingelsene og ansvarsfraskrivelsene i denne kunngjøringen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, må du umiddelbart slutte å bruke nettstedet.  

2. Råd

Innholdet på Supreme Suspensions-nettstedet utgjør ikke råd og bør ikke stoles på når du tar eller avstår fra å ta noen beslutninger.  

3. Endring av bruk

Supreme Suspensions forbeholder seg retten til å:

3.1 Endre eller fjern (midlertidig eller permanent) nettstedet eller deler av det uten varsel, og du bekrefter at Supreme Suspensions ikke skal være ansvarlig overfor deg for slike endringer eller fjerning.

3.2 Endre disse vilkårene og betingelsene når som helst, og din fortsatte bruk av nettstedet etter eventuelle endringer skal anses som din aksept av en slik endring.

4. Lenker til tredjeparts nettsteder

Supreme Suspensions-nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder som kontrolleres og vedlikeholdes av andre. Enhver kobling til andre nettsteder er ikke en godkjenning av slike nettsteder, og du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for innholdet eller tilgjengeligheten til slike nettsteder.  


5. Opphavsrett

5.1 All opphavsrett, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter på nettstedet og dets innhold (inkludert uten begrensning nettstedets design, tekst, grafikk og all programvare og kildekoder knyttet til nettstedet) eies av eller er lisensiert til Supreme Suspensions eller på annen måte brukt av Supreme Suspensions som tillatt ved lov.

5.2 Når du går inn på nettstedet, godtar du at du får tilgang til innholdet utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Ikke noe av innholdet kan lastes ned, kopieres, reproduseres, overføres, lagres, selges eller distribueres uten skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren. Dette utelukker nedlasting, kopiering og/eller utskrift av sider på nettstedet kun for personlig, ikke-kommersiell hjemmebruk.

6. Ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrensning

6.1 Nettstedet tilbys på en SOM DEN ER og SOM TILGJENGELIG basis uten noen representasjon eller godkjenning gitt og uten garantier av noe slag enten uttrykte eller underforståtte, inkludert men ikke begrenset til underforståtte garantier av tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, ikke- krenkelse, kompatibilitet, sikkerhet og nøyaktighet.

6.2 I den grad det er tillatt ved lov, vil Supreme Suspensions ikke være ansvarlig for indirekte eller følgeskader eller skader (inkludert, men ikke begrenset til tap av virksomhet, muligheter, data, fortjeneste) som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av nettstedet.

6.3 Supreme Suspensions gir ingen garanti for at funksjonaliteten til nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri, at defekter vil bli rettet eller at nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er fri for virus eller annet som kan være skadelig eller ødeleggende.

6.4 Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal tolkes slik at de utelukker eller begrenser Supreme Suspensions ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet fra Supreme Suspensions eller dets ansatte eller agenter.

7. Erstatning

Du samtykker i å holde Supreme Suspensions og dets ansatte og agenter skadesløse fra og mot alle forpliktelser, advokatsalærer, skader, tap, kostnader og andre utgifter i forhold til krav eller søksmål mot Supreme Suspensions som oppstår som følge av brudd fra deg på disse vilkårene og betingelsene eller andre forpliktelser som oppstår ved din bruk av dette nettstedet.  

8. Sluttvederlag

Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene skulle bli fastslått å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare av en eller annen grunn av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal slike vilkår eller betingelser avbrytes og de gjenværende vilkårene og betingelsene skal bestå og forbli i full kraft og virkning og fortsette å være bindende og håndhevbar.  

9. Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med loven i USA (USA), og du underordner deg herved den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i USA. For ytterligere informasjon send en e-post til webmaster.